Městský úřad
San Juan Nepomuceno

S transparentní městskou správou budujíc občanskou příslušnost.


   

 

Rezervace San Rafael

.

Je poslední kompaktní lesní porost v celé Paraguayi. Jedná se v podstatě o pohoří San Rafael, prohlášené národním parkem v roce 1992, a později, v březnu 2002, zařazeno i do kategorie rezervací s chráněnými přírodními zdroji.

Zahrnuje devět okresů, San Juan Nepomuceno mezi nimi .

Zeminy tohoto regionu jsou velmi úrodné. V rezervaci hrají hlavní úlohu nejen přírodní bohatství (řeky, zvířena a květena), ale také domorodá společenství, která s přírodou soužijí.