Jezuitské ruiny

Památka zařazená na listinu UNESCO "Světové dědictví lidstva"
V letech 1587 až 1768 byla hlavním úkolem Tovaryšstva Ježíšova, jezuitského řádu, evangelizace domorodých indiánů guaraní. Začalo tak “duchovní dobývání” Paraguaye. Jezuitské misije, tzv. redukce, byly organizací, která dodnes ohromuje celý svět – stovky domorodců vedených jezuity vytvořily velmi zajímavý sociálně-ekonomický, soběstačný a vysoce kulturní společenský model, který značně ovlivnil budoucnost Ameriky.

Po vyhnání jezuitů králem Karlem III v roce 1768 se počet obyvatel redukcí zmenšoval, až zůstaly zcela opuštěné. Původní jezuitské vesnice se nacházejí (v různých stádiích zachovalosti) na jihu Paraguaye, v jižní Brazílii a v severovýchodní Argentině.


SAN COSME Y DAMIÁN
Jedinečná budova s dvěma patry a zachovaným stropem s originálními malbami. Tato redukce byla hlavní astronomickou observatoří Jižní Ameriky, zde jezuité umístili množství teleskopů a slunečních hodin.

SANTA MARÍA
Uvnitř areálu z roku 1647 se v bývalém domě domorodých indiánů nachází jezuitské muzeum s cennýmí předměty vyřezávanými ze dřeva, mj. dva metry vysoká socha Panny Marie. V kostele si pak návštěvníci mohou prohlédnout obrazy s dobovými výjevy.

SANTA ROSA
Redukce Santa Rosa byla založena roku 1698 a i přes požár v roce 1883 se do současnosti dochovala nádherná věž s historickou zvonicí. Dobové stavby nám dávají možnost představit si, jak asi vypadal život v těchto místech před 300 lety.

SAN IGNACIO GUAZÚ
Toto je vstupní brána do historie jezuitského řádu v Paraguayi: San Ignacio Guazú byla první misijí jezuitů na paraguayském území, byla založena v roce 1609.V dnešní době je zde jezuitské muzeum, které uchovává četné sochy, obrazy, dokumenty i mapy, shromážděné jezuity. Na hlavním náměstí je umístěna socha otce Beato Roque González, který se velkou měrou zasloužil o rozvoj San Ignacio Guazú.

TRINIDAD
“Santísima Trinidad del Paraná”(Svatá trojice z Paraná) je považována za největší ze všech misijí, byla založena v roce 1712 mnichy z redukce San Carlos (dnešní Argentina). V areálu se nachází největší a také nejhezčí kostel z jezuitských misijí, v jehož sakristii jsou umístěny cenné sochy a zajímavá maketa původní podoby misije. V Trinidad probíhají nepřetržité restaurační práce.

JESÚS
Misije Jesus de Tavarangue byla založena roku 1685 na břehu řeky Monday. Do současnosti se zachovaly 60 metrové stěny budovy, které byla zřejmě nedostavěným kostelem ( replikou kostela Sv. Loyola v Itálii). Do objektu lze vstoupit třemi nádherními branami. Jesús de Tavarangue je jedinou misijí v mozarabském stylu, kvůli vyhnání příslušníků jezuitského řádu však zůstala nedokončená.

Další ruiny jezuitských staveb se nacházejí na území Argentiny – San Ignacio Miní, Santa Ana, Loreto, Santa María a Brazílie – Sao Miguel.
Jezuitské ruiny
 
Honorární konzulát Republiky Paraguay