Turistika

Všeobecné informace

Vnitrozemský stát Paraguay se nachází na území mezi 19 a 27 stupněm jižní šířky a 54 a 72 stupněm západní délky. Zemí o rozloze 406.752 km2 prochází obratník Kozoroha, na dvě oblasti ji rozděluje řeka stejného jména - Paraguay.

1) EL PARAGUAY OCCIDENTAL (Západní Paraguay), nazývaná též EL CHACO, je rozlehlá planina skládající se ze dvou částí: Alto y Bajo Chaco (Horní a Dolní Chaco). Alto Chaco má mírně větší nadmořskou výšku než Bajo Chaco, je známé především savanami a přírodními lagunami, obklopenými lesy s jehličnatými stromy a keři. Bajo Chaco lemují řeky Paraguay a Pilcomayo, nachází se téměř na úrovni moře a jeho území je pokryté obrovským množstvím palmových hájů.
Většina obyvatel Chaca žije v oblasti Bajo Chaco (především z důvodu lepšího klimatu) a v koloniích utvořených v oblasti centrálního Chaca. V oblastech tzv. Salvaje Chaco (Divoké Chaco) je velmi nízká zalidněnost - méně než jeden člověk na kilometr čtvereční.

2) EL PARAGUAY ORIENTAL (Východní Paraguay)
Východní Paraguay má zcela odlišný ráz než oblast Chaco. Návštěvníkům nabízí množství tropických a polotropických lesů, které se střídají s vysoko položenými pastvinami a nízkými pahorky. Hory s množstvím řek se postupně zvyšují směrem k brazilské hranici. Ve východní Paraguayi leží dvě velká jezera: Ypoa a Ypacaraí. Tato oblast je nejzalidnější v zemi, nachází se zde největší města.

ŘEKY
Největší a nejdůležitější řeky země jsou Paraná a Paraguay, obě pramení v Brazílii. Paraná měří přibližně 4.500 km, na jejím toku blízko hranic s Brazílií najdeme nejvýkonnější vodní elektrárnu světa - Itaipu. Další velká vodní elektrárna, Yacyretá, byla postavena o 400 km dále na řece Paraná, blízko hranic s Argentinou.
Řeka Paraguay, 2600 km, je splavná téměř po celé své délce od severu na jih. Obě řeky se vlévají do delty Río de la Plata a následně ústí na uruguayském území do Atlantiku. Další významný tok, Pilcomayo, pramení v bolivijských Andách, vlévá se do řeky Paraguay a na západě země tvoří přirozenou hranici s Argentinou. Seznam vodstva doplňuje 235 km dlouhá řeka Tebicuary, vlévající se do Paraguay a řeka Confuso, 280 km, takřka souběžná s Pilcomayo.

HORSTVO
Na paraguayském území se nachází několik významných pohoří:
- Cordillera del Amambay s nejvyšším vrcholem 700 m, v oblasti národního parku Cerro Corá ( Pedro Juan Caballero)
- Cordillera del Mbaracayú, dlouhé 120 km, tvoří přirozenou hranici s Brazílií
- Cordillera de Caaguazú v centru země
- Cordillera de Altos s národním parkem Ybycuí, obklopující města Caacupé, Piribebuy y Paraguari, důležitá střediska tradičních lidových řemesel.

FLÓRA
Bezesporu největší a nejtrvalejší dojem z návštěvy v Paraguayi získá turista z nádherné barevné záplavy květů jak ve vnitrozemí, tak v hlavním městš Asunción. Velkou část země pokrývá zelený vlhký les s typickými stromy:
- LAPACHO ROSADO (lapačový strom), národní strom kvetoucí v zimě
- YBYRAPYTA AMARILLO (žlutý ybyrapyta), kvetoucí v létě a na podzim
- PETEREBY a GUAYCA.
- JACARANDA AZUL (modrá jacaranda) a FLAMBOYANT ROJO (červený sapan), kvetoucí na jaře.

Běžnými lučními květy jsou v Paraguay jasmín, bílé a oranžové květy manga, ibišky a orchideje. Jejich aromatická vůně naplňuje venkov i města.
Velmi známá je také YERBA MATE (cesmína paraguayská, maté) divoce rostoucí keř. Zelené listy této rostliny se suší a drtí - poté se z nich připravuje tradiční "tereré", nápoj který se v létě podává se studenou vodou a v zimě s horkou.

FAUNA
Většina paraguayské fauny je soustředěna v polotropických oblastech a savanách. Z nekonečného množství živočichů jmenujeme pouze nejrozšířenější druhy:
- Divoké prase, divoké prase pekari, tapír, puma, jaguár, nosál, pásovec, opice atd.
- Ryby : pražma, sumec, pacú atd.

EKONOMIKA
Po dlouhých 35ti letech diktatury nastoupila v říjnu 1989 nová vláda, která podporuje především rozvoj využívání přírodních zdrojů a modernizaci podnikového sektoru. V důsledku politických změn došlo k pozitivnímu vývoji v oblasti ekonomiky - nárůst mezinárodního obchodu, průmyslu a dopravy.
Založení mezinárodní obchodní organizace MERCOSUR (Mercado Común del Sur) 1.1.1995 pomohlo Paraguay v získání investic ze zahraničí. Smlouva mezi Paraguayí, Brasilií, Uruguayí a Argentinou umožnila otevřený obchod a vznik jednotných nařízení v oblasti cel, imigrace, zdravotnictví a turistiky. V současné době se jedná o vstupu další země - Chile.
Nejdůležitější odvětví paraguayské ekonomiky:

ZEMĚDĚLSTVÍ
Zemědělství je soustředěno v oblasti Chaco a na východu země.
Chaco: podzemnice olejná, čirok (užitková tráva),bavlna,sezam, slunečnice, jojoba
Východ: sója, bavlna, maté, tabák, kukuřice, rýže, káva, cukrová třtina, ananas, banány, rajčata, máta

CHOV DOBYTKA
Nejdůležitější oblastí v chovu dobytka je bezpochyby Chaco. V Chaco existují farmy a statky, které dosahují rozlohy některých evropských států. Tradiční druhy skotu z koloniální doby jsou postupně nahrazovány novými: Santa Gertrudis, Zebu, Angus, Hereford, Nelore, Shorthorns, Brahman atd.
Farmy na východě jsou spíše střední velikosti, tamní vlhké klima a nedostatek solí a vápníku v půdě příliš chovu dobytka nevyhovují. Východ země je známý drůbežími farmami, chovem vepřů a chovem arabských plnokrevných koní. Začíná se s chovem ovcí, králíků, koz a krocanů.

PRŮMYSL
V zemi se nachází mnoho průmyslových zón, které vznikly v souvislosti s výstavbou dvou velkých hydroelektráren.
Na území Paraguaye jsou dále rozmístěna následující průmyslová centra:
- ocelárna
- železárna
- cementárna
- továrny na zpracování kokosového oleje
- továrny na zpracování bavlny
- továrny na zpracování cukrové třtiny
V oblasti Chaco vzkvétá mlékárenský průmysl a průmysl související s chovem dobytka. Důležitým vývozním artiklem je dřevo - Paraguay disponuje množstvím měkkých i tvrdých dřev, jejich těžba však způsobuje vážné ekologické problémy (odlesňování).

MEZINÁRODNÍ OBCHOD
IMPORT :
Paraguay dováží automobily, obráběcí stroje, suroviny pro kosmetický a farmaceutický průmysl, produkty chemického, papírenského a ropného průmyslu, ocel a strojírenské výrobky.
Nejvýznamnější dovozci jsou:
- Jižní Amerika: Argentina, Brazílie, Uruguay
- Severní Amerika: USA, Kanada, Mexiko
- Evropa : EU
- Asie: Japonsko, Čína
- Austrálie
EXPORT:
Paraguay vyváží sóju, bavlnu, maté, rostlinné oleje, mátu, třísloviny, palmové výrobky, cukr, santálové dřevo, polozpracovaná dřeva, tabák, kávu, rajčata a papriky.

POLITICKÝ A SOCIÁLNÍ ŽIVOT
Paraguay je demokratická republika s novou ústavou, schválenou v říjnu 1992. Vláda se skládá ze tří nezávislých částí:

Výkonná moc
Je reprezentovaná prezidentem republiky a kabinetem. Kabinet je jmenován prezidentem a skládá se z ministrů základních resortů: ministr vnitra, ekonomiky, spravedlnosti a práce, vzdělání a kultury, obrany, zemědělství, průmyslu a obchodu. Poradní sbor je známý jako Státní rada.

Zákonodárná moc
Legislativní sbor se skládá z horní a dolní komory, jejich členové - senátoři a poslanci - jsou voleni v prezidentských volbách.

Soudní sbor
Nejvyšší autoritou je Prezident nejvyššího soudního dvora

VZDĚLÁNÍ
Základní vzdělání je všeobecné, bezplatné a povinné. Procento negramotnosti dosahuje 50%.
Střední vzdělání začíná na sedmém stupni a až do dvanáctého stupně je rozděleno na dva cykly - základní a maturitní.
Univerzitního vzdělání je možné dosáhnout na Národní univerzitě (Universidad Nacional) a četných soukromých univerzitách.

HISTORIE
Paraguay objevil roku 1524 portugalec Alejo García. Patnáctého srpna roku 1537 založil španěl Juan de Salazar de Espinoza pevnost Asunción, dnešní hlavní město republiky. Následujících 200 let byla Paraguay známá pod jménem "Indická provincie" (Provincia de las Indias). Nejdůležitější události z této doby jsou:

1. Setkání s místodržitelem Domingo Martínez de Irala roku 1539, který podporoval španělské dobyvatele v uzavírání sňatků s domorodými ženami.

2. Založení jezuitského řádu roku 1588 bylo počátkem pozoruhodného ekonomického a vzdělávacího systému, který se nazýval "Las reducciones". Jezuitské kolonie se nacházely v provincii Itapúa, blízko města Encarnación. V roce 1609 se dva členové jezuitského řádu vydali na misijní cestu, která je přivedla z Asuncionu k jižní části řeky Paraná. Začátek mise byl založen na jednoduchém principu: Tupa mba´é - majetek bohů a Avá mba´é - majetek domorodců. Každá misijní osada byla postavena kolem širokého centrálního náměstí. Náměstí z jedné strany obklopoval kostel, škola, dílny, hřbitov a tzv. Velký dům pro vdovy a sirotky. Na druhé straně byla umístěna obydlí domorodců. Každá mise byla vedena dvěma jezuity, kteří se nazývali Paí Tua - Hlava otce, a Paí miní - Mladší nebo také Malý otec. Zemědělské práce jako např. pěstování maté, cukrové třtiny a chov dobytka, byly určeny k základnímu zabezpečení obyvatel, část produkce byla určena královské koruně. Základním úkolem mise bylo vzdělávání domorodců a jejich obrácení na křesťanskou víru. Výuka, tj. čtení, psaní a základní matematika, probíhala v domorodém jazyce guaraní. První tištěná kniha byla vydána jezuity r. 1700 v Río de la Plata. Jezuitská éra, charakterizovaná stabilní ekonomikou, perfektní organizací a prosperujícími dílnami, skončila r. 1767 vyhnáním jezuitského řádu z paraguayského území. Ruiny jezuitského státu "Las Reducciones" je možné navštívit v oblastech Jesús, Trinidad, San Cosme a Damián. Kromě jezuitského a františkánského řádu působily na území dnešní Paraguaye i další řády, které se také věnovaly vzdělávání domorodců. Během tohoto období vznikla tzv. Barokní škola guaraní, velmi podobná školám v Cuzco a Quito.

První boj za nezávislost proběhl v Paraguay v letech 1721 - 1723 v souvislosti s nepodařeným povstáním komunerů. Zprávy o nezávislosti Spojených států a o revoluci ve Francii následně způsobily zostření politické situace, které vyvrcholilo 14 a 15 května roku 1811 pokojnou kapitulací španělského místodržitele Bernarda Velazca.

Za zakladatele paraguayského státu je považován Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, " El Supremo" (Nejvyšší). V roce 1816 se prohlásil doživotním diktátorem, "aby chránil Paraguay před zmatky v sousedních státech". Po jeho smrti roku 1840 začalo období nazývané "López" podle prvního paraguayského prezidenta, Carlose Antonia Lopeze. Během jeho vlády byly postaveny nejvýznamnější budovy v hlavním městě - Národní katedrála (Catedral Nacional), budova železničního nádraží (Estación de Ferrocarril), kostel Svaté Trojice (Iglesia de Trinidad) a Legislativní palác (Palacio Legislativo). Dalším prezidentem se stal syn Carlose Antonia, Francisco Solano López, jemuž Paraguay vděčí za vybudování Vládního paláce ( Palacio de Gobierno), Národního divadla ( Teatro Nacional) a Pantheonu hrdinů (Pantheon de los Héroes). Během období "Lopéz" však došlo k válce tzv. Trojspolku (1865-1870), která nechala Paraguay zcela zdevastovanou.

Po šedesáti letech, kdy se země téměř vzpamatovala z následků války, vypukl další konflikt - tzv. válka o Chaco (1932-1935}, který značně zmenšil mužskou populaci Paraguaye mezi 16 a 65 lety.

V současné době, deset let po ukončení diktatury generála Stroessnera (1954 - 1989), je Paraguay považována za plně demokratickou zemi. V roce 1989 vynesl převrat na místo hlavy státu generála Andrése Rodrigueze, který byl následně,14.5.1989, zvolen prezidentem řádnou ústavní cestou. Jednalo se o první svobodné volby za posledních 40 let. V následujících demokratických prezidentských volbách zvítězili: Ing. Juan Carlos Wasmosy - (1994-1997) a Ing. Raúl Cubas (1998-1999). Současným prezidentem Paraguayské republiky je Luis Gonzalez Macchi.

HUDBA
Nejoblíbenějším druhem lidového folklóru je polca a guaranías. Polca, typická melodie vyznačující se krátkými a rychlými takty, nemá nic společného s evropskou polkou. K tradičním tancům patří Santa Fe, Galopera, a Danza de la Botella..
Guaranias jsou pomalé romantické melodie, které se hrají především dámám při večerní serenádě. Tradiční paraguayská kapela se skládá z paraguayské harfy (36 strun, bez pedálu) a dvou španělských kytar.

TRADIČNÍ UMĚNÍ
Spojením kultury původních indiánských obyvatel s dědictvím španělských dobyvatelů vznikla zajímavá tradiční umění a řemesla, která se v Paraguay dochovala až do současnosti.

- Nandutí ručně vyráběné krajky, inspirované vzorem na pavoučích      sítích, typické pro oblast Itauguá.
- Ao po'í: jemné výšivky z obce Yataity.
- Encaje Jhú: krajky vyráběné pomocí miniaturní jehly, pochází z obce     Piribebuy.
- La Gallineta: talisman pro štěstí, vyrábí se v oblasti Itá.
- Filigrán : šperky ze zlatého a stříbrného filigránu koupíte ve městě     Laque.
- Harfy a kytary: k dostání ve městech Ypacaraí a Luque.
- Sombrero Pirí: typický slaměný klobouk, vyrábí se především ve městě     Limpio.
- Výrobky z kůže: Veškeré kožené výrobky včetně umělecky zpracovaného koženého nábytku najdete v oblasti Tobatí a Ypacaraí.
- Dřevěné skulptury: velmi jemně zpracované dřevěné sošky se vyrábí především ve městech Asunción, Concepción a Tobatí.
- Umění domorodých Indiánů: Talíře, luky a šípy, pásky, náhrdelníky a nejrůznější druhy tašek

GASTRONOMIE
Vepřové, hovězí, jehněčí, drůbež a ryby jsou typickou surovinou pro přípravu tzv."asado paraguayo" - grilu pod širým nebem.Jako doplněk ke grilovaným masům se podávají "salchichas" - pikantní salám, "sopa paraguaya" - paraguayská polévka, skládající se z pečiva z kukuřičné mouky s paraguayským sýrem a cibulí, nebo "mandiocas" - manioka a míchané saláty z čerstvé zeleniny.

- Soyo : Maso a zeleninová polévka.
- Borí Borí : Polévka s knedlíčky z kukuřičné mouky a sýra
- Chipa : Chléb vyráběný z kukuřičné mouky, maniokového škrobu a      paraguayského sýra
- Chipa So'ó : Chipa s mletým kořeněným masem
- Empanadas : Pečivo upečené v troubě nebo fritované, naplněné      mletým masem nebo šunkou a sýrem

Během horkých letních dnů se pije národní nápoj "tereré" (studený čaj z maté) ze speciální nádobky ze dřeva nebo z kravího rohu s kovovou trubičkou s malým filtrem na špičce. Čaj z maté se doplňuje léčivými bylinkami "yuyos", které mu dávají typickou příchuť. V zimě se pije čaj horký.
Dalším tradičním nápojem je "cocido", připravuje se ze zkaramelizovaného cukru a maté.
Turistika
Turistika
Chaco
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
Turistika
 
Honorární konzulát Republiky Paraguay